Gepost door: Frank de Zanger | februari 10, 2013

Fitness centres as power houses / Fitness centra als elektriciteitscentrales

Romans/eBoeken/Luisterboeken van Frank de Zanger zijn te verkrijgen/bestellen bij uw boekhandel en bij webwinkels. Meer informatie bij Uitgeverij Tournesol: www.tournesol.nl

* * *

USE ENERGY IN FITNESS CENTRES FOR PRODUCTION OF ELECTRICITY

I saw light. Imagine that all energy generated in fitness centres, worldwide, could be utilised! Imagine that all energy wasted on spin bikes, weight benches and treadmills, from Montreal to Cape Town and from Timbuktu to Tokyo, would be transformed into electricity! Then fitness centres, except being temples for the body, would become local energy companies. The absurdity that we barely have to move any more for our living and that we then come up with something to waste our energy, would disappear. Physical effort would again be useful. From then on exercise is not only healthy, but also meaningful and … it pays off. The elaboration I leave to the experts. If already air planes are flying on solar energy (www.solarimpulse.com), then it must also be possible that all these moving, spinning and sliding cross trainers, home trainers, indoor cycles, spinning bikes, treadmills, rowing machines, steppers, weight benches, pulley systems, and power towers, be set up in fitness centres in such a way that they are going to produce energy and consequently … electricity. And whether the gyms then will offer a discount to their members, or whether the members are offered a charged battery for their electric scooter or car, or whether the members of fitness centres impartial, as ‘energy champions’, will continue to work out and sweat, that’s all a matter of elaboration. What matters is that worldwide, the well-intentioned efforts are converted into energy from which one can benefit. I just saw light.

GEBRUIK ENERGIE IN FITNESS CENTRA VOOR OPWEKKING VAN ELEKTRICITEIT

Er ging bij mij een lampje branden. Stel je voor dat alle energie opgewekt in fitness centra, wereldwijd, bruikbaar zou worden gemaakt! Stel je voor dat alle energie verbruikt op loopbanden, spinfietsen en halterbanken, van Montreal tot Kaapstad en van Timboektoe tot Tokio, omgezet zou worden in elektriciteit! Dan zouden de fitness centra, behalve tempels voor het lichaam, ook lokale energiebedrijfjes worden. De absurditeit dat we voor ons bestaan nauwelijks meer hoeven te bewegen en dat we dan maar iets verzinnen om onze energie kwijt te raken, zou verdwijnen. Lichamelijke inspanning zou weer zinvol worden. Bewegen wordt dan niet alleen gezond, maar krijgt ook betekenis en … levert wat op. De uitwerking laat ik aan de deskundigen over. Als er al vliegtuigen op zonne-energie vliegen (www.solarimpulse.com), dan moet het ook mogelijk zijn om al die draaiende, tollende en schuivende cross trainers, home trainers, indoor cycles, spinning fietsen, loopbanden, roeitrainers, steppers, halterbanken, pulley systems, en power towers, in fitness centra zo op te stellen dat ze energie gaan leveren en … vervolgens elektriciteit. En of de fitness centra dan korting gaan geven aan hun leden, of dat de leden een opgeladen accu meekrijgen voor hun elektrische scooter of auto, of dat de leden van fitness centra belangeloos, als ‘energiekanjers’, zullen blijven doorploeteren, dat is allemaal een kwestie van uitwerken. Waar het om gaat is dat wereldwijd al die, voor lijf en leden goed bedoelde en verbruikte inspanning, wordt omgezet in energie waar we wat aan hebben. Er ging bij mij gewoon een lampje branden.

© Frank de Zanger

 


Reacties

  1. Wat een goed idee!!

    Like


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: