Biografie

Photograph header: Agnes de Zanger

Nieuwe posts per email ontvangen? Vermeld uw emailadres (rechter kolom) en ‘follow’

Wilt u reageren? Geef een reactie onderaan dit bericht

* * *

romans/novels Frank de Zanger, zie:  www.tournesol.nl

*  *  *foto Frank deZanger, Aceh

auteur Frank de Zanger

foto Frank de Zanger,Aceh3

Biografie

Mijn werk als adviseur op het gebied van water management en milieu – inclusief een periode bij de Holland America Line als Environmental Officer – (www.terraqua.nl) combineerde ik jarenlang met het schrijverschap. Het bracht me in alle uithoeken van de wereld. Wat betreft studie kon ik kiezen voor zowel de ‘talen-kant’ als de ‘exacte-kant’. Ik koos uiteindelijk voor de ‘exacte-kant’ en ging fysische geografie studeren aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Toch bleef de ‘talen-kant’ trekken. Ik begon aan mijn eerste manuscript in mijn studietijd en aan het eind van mijn studie volgde ik de postdoctorale cursus Wetenschapsjournalistiek aan het Instituut voor Perswetenschap in Amsterdam. Daaruit volgde artikelen voor kranten en tijdschriften. De korte verhalen kwamen als vanzelf. Inspiratie hiervoor deed ik op tijdens mijn vele en verre reizen voor mijn werk in vaak exotische delen van de wereld.

Na de korte verhalen volgden romans, die enerzijds zijn geënt op plaatsen waar ik heb gewerkt (o.a. Sri Lanka, St. Peterburg) en anderzijds op onderwerpen die mij na aan het hart liggen, zoals: houding ten opzichte van werk, kunst, romantiek, religie, milieu/zonne-energie, de onafhankelijkheid die mensen zoeken, persoonlijk initiatief, en de gekte om ons heen. Vijf boeken verschenen inmiddels van mijn hand, waarvan vier romans. Inmiddels zijn er liedteksten bijgekomen, d.w.z. Nederlandse versies van bekende en minder bekende ballads en chansons. Ook heb ik een eigen Nederlandse liedtekst geschreven (‘Zouden wij vogels willen zijn?’), waarbij de muziek vanzelf naar boven kwam. Zangles is erbij gekomen en vanaf september 2019 ook componeren. Mijn eerste pianocomposities zijn op deze blog al te horen (zie onder CATEGORIE ‘Liedteksten/Composities’). Een uitgebreider beeld van mijn activiteiten is te verkrijgen door de verschillende onderwerpen op deze weblog te bekijken.

Behalve informatie over mijn romans (met booktrailers op YouTube, zie onder CATEGORIE ‘Booktrailers’), korte verhalen/essays, gedichten (met voordrachten op YouTube), en liedteksten/composities, komt ook mijn artistieke zijde aan bod in tekeningen, schilderijen, en cartoons van mijn hand. Ook mijn ontwerp voor mini-zeilboten ontbreekt niet (onder CATEGORIE ‘Divers/Various’).

Mijn debuutroman is ‘EEN ZEE VAN ZACHT GERUIS’ (1997), die speelt op Sri Lanka. Eén van de thema’s van deze roman is: houding ten opzichte van werk, maar religie en de explosieve situatie op het eiland spelen ook een rol. Mijn tweede roman is ‘NOBEL WAS HIJ’ (1999), waarin een Nederlandse Nobelprijswinnaar verzeilt raakt in de strijd om zonne-energie; locaties: Nederland, Engeland en de Côte d’Azur. Het derde boek bestaat uit geïllustreerde reisimpressies. Titel is ‘WERELD-IMPRESSIES VAN EEN JETPLANE-NOMADE’ (2000). Het boek levert reisverhalen uit Trinidad, Indonesië, India, Bangladesh, Nepal, Saoedi-Arabië, Mozambique, Israël, Rusland, en ook het luchtruim ontbreekt niet. Mijn vierde boek is de novelle ‘DE RING’ (2010), die speelt in New York, de oude tsarenstad Sint-Petersburg, en de Provence. ‘DE RING’ is vertaald naar het Engels en is bij Amazon.com verschenen onder de titel A RING’ (2011). Mijn laatste boek is de roman ‘GEZIEN DE GEKTE’ (2014), waarvan het verhaal zich afspeelt in Hotel ‘De Zolderkamer’ aan de Prinsengracht in Amsterdam.

Ik ben inmiddels (december 2021) aan een nieuwe roman begonnen. Het verhaal gaat zich afspelen op een cruiseschip. Een decor dat ik heel goed ken, omdat ik in de periode 2005-2006 op de cruiseschepen van de Holland America Line heb gevaren als Environmental Officer.

U kunt boektrailers bekijken op deze site onder CATEGORIE ‘Booktrailers’. Meer informatie – ook over de luisterboeken die zijn verschenen – vindt u op de website van Uitgeverij Tournesol: www.tournesol.nl

Biography

I combined my work as a consultant in the fields of water management and environment – including a period with the Holland America Line as Environmental Officer – (www.terraqua.nl) with writing. It brougt me to many places in the world. Regarding study, I could choose for the ‘language-side’ as well as for the ‘mathematical-side’. At last I chose for the ‘mathematical-side’ and started studying physical geography at the Free University and the University of Amsterdam. Nevertheless, the ‘language-side’ continued pulling at me. I commenced my first manuscript during my study time and at the end of my studies I took a postgraduate course at the Institute for Press Studies in Amsterdam. Several articles followed for newspapers and magazines. After that short stories came naturally, for which I got inspired during my many travels as consultant in often exotic parts of the world.

After the short stories, novels followed, which are inspired on the one hand on the locations where I had worked, and on the other hand on issues in which I am interested, such as: attitude to work, art, romance, religion, environment/solar energy, the independence that people search for, personal initiative, and the madness around us. So far I have written five books, of which four are novels.

In the meantime I started writing lyrics: Dutch versions of well known and less known ballads and chansons. Also I wrote my first own Dutch ballad, including the music (see under CATEGORIE ‘Liedteksten/Componeren’). Singing lessons followed naturally and also since September 2019 composing. My first piano compositions can be heard on this blog (see under CATEGORIE ‘Liedteksten/Composities’). A more complete picture of my activities can be obtained by watching the various subjects on this blog.

Besides information on my novels (with book trailers on YouTube), short stories/essays,  poems, and lyrics (with performances on YouTube), my artistic side is shown in drawings, paintings, and cartoons from my hand. Also my design for mini-sailboats is shown (under CATEGORIE ‘Divers/Various’).

My debut novel is ‘EEN ZEE VAN ZACHT GERUIS’ (1997), with setting in Sri Lanka. One of the themes of this novel is: attitude to work, but also religion and the explosive situation on the Island play a role. My second novel is ‘NOBEL WAS HIJ’ (1999), in which a Dutch Nobel Prize winner gets involved in the struggle for solar power; locations: England, Netherlands, and the Côte d’Azur. My third book consists of illustrated travel impressions. Title is ‘WERELD-IMPRESSIES VAN EEN JETPLANE-NOMADE’ (2000). The book presents travel stories from Trinidad, Indonesia, India, Bangladesh, Nepal, Saudi Arabia, Mozambique, Israel, and Russia. My fourth book is novella ‘DE RING’ (2010), which setting is in New York, the old tsarist city of St. Petersburg, and the Provence (France). ‘DE RING’ has been translated into English and has been published at Amazon.com under the title ‘A RING’ (2011). My latest book is a novel with title ‘GEZIEN DE GEKTE’ (2014), which setting is Hotel ‘De Zolderkamer’ at the Prinsengracht in Amsterdam. I have started writing a new novel (december 2021), of which the story plays on a cruise ship. And a know that decor very well, because I worked in the period 2005-2006 as Environmental Officer on the cruise ships of the Holland America Line. Have a look at the book trailers at this site under CATEGORIE ‘Booktrailers’. More information you will find at the website of Publisher Tournesol: www.tournesol.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: