Biografie

Photograph header: Agnes de Zanger

Wilt u nieuwe posts per email ontvangen? Vermeld uw emailadres in de rechter kolom en ‘follow’.

Wilt u reageren? Geef een reactie onderaan dit bericht

* * *

romans/novels Frank de Zanger, zie:  www.tournesol.nl

*  *  *foto Frank deZanger, Aceh

auteur Frank de Zanger

foto Frank de Zanger,Aceh3

Biografie

Mijn werk als adviseur op het gebied van watermanagement en milieu – inclusief een periode bij de Holland America Line als Environmental Officercombineerde ik jarenlang (inmiddels semi-gepensioneerd) met het schrijverschap. Het bracht me in alle uithoeken van de wereld; van Ivoorkust naar Nepal, van Trinadad naar Rusland. Wat betreft studie kon ik kiezen voor zowel de ‘talen-kant’ als de ‘exacte-kant’. Ik koos uiteindelijk voor de ‘exacte-kant’ en ging fysische geografie studeren aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Toch bleef de ‘talen-kant’ trekken. Ik begon aan mijn eerste manuscript in mijn studietijd en aan het eind van mijn studie volgde ik de postdoctorale cursus Wetenschapsjournalistiek aan het Instituut voor Perswetenschap in Amsterdam. Daaruit volgde artikelen voor kranten en tijdschriften. De korte verhalen kwamen als vanzelf. Inspiratie hiervoor deed ik op tijdens mijn vele en verre reizen voor mijn werk in vaak exotische delen van de wereld.

Na de korte verhalen volgden romans, die enerzijds zijn geënt op plaatsen waar ik heb gewerkt (o.a. Sri Lanka, St. Peterburg, San Diego, Hawaii, cruiseschepen) en anderzijds op onderwerpen die mij na aan het hart liggen, zoals: houding ten opzichte van werk, kunst, romantiek, religie, milieu/zonne-energie, de onafhankelijkheid die mensen zoeken, persoonlijk initiatief, de gekte om ons heen en persvrijheid. Zes boeken verschenen inmiddels van mijn hand, waarvan vijf romans. Inmiddels zijn er liedteksten bijgekomen, d.w.z. Nederlandse versies van bekende en minder bekende ballads en chansons. Ook heb ik een eigen Nederlandstalige liedtekst geschreven, inclusief de muziek  (‘Zouden Wij Vogels Willen Zijn?’) en vanaf 2019 kwam er ook het een en ander bij aan componeren. 

Behalve informatie over mijn romans (met book trailers op YouTube, zie onder CATEGORIE ‘Booktrailers’), korte verhalen/essays, gedichten (voordrachten op YouTube), en liedteksten/composities, komt in deze blog ook mijn artistieke zijde aan bod in tekeningen, schilderijen, en cartoons. Ook mijn ontwerp voor mini-zeilboten ontbreekt niet (onder CATEGORIE ‘Divers/Various’). Een uitgebreider beeld van mijn activiteiten is te verkrijgen door de verschillende onderwerpen op deze weblog te bekijken.

Mijn debuutroman is ‘EEN ZEE VAN ZACHT GERUIS’ (1997), die speelt op Sri Lanka. Eén van de thema’s van deze roman is: houding ten opzichte van werk; religie en de explosieve situatie op het eiland spelen ook een rol. Mijn tweede roman is ‘NOBEL WAS HIJ’ (1999, de eerste eco-thriller in de Nederlandse taal!), waarin een Nederlandse Nobelprijswinnaar verzeilt raakt in de strijd om zonne-energie; locaties: Nederland, Engeland en de Côte d’Azur. Het derde boek bestaat uit geïllustreerde reisimpressies. Titel is ‘WERELD-IMPRESSIES VAN EEN JETPLANE-NOMADE’ (2000). Het boek levert reisverhalen uit Trinidad, Indonesië, India, Bangladesh, Nepal, Saoedi-Arabië, Mozambique, Israël, Rusland, en ook het luchtruim ontbreekt niet. Mijn vierde boek is de novelle ‘DE RING’ (2010), die speelt in New York, de oude tsarenstad Sint-Petersburg, en de Provence. ‘DE RING’ is vertaald naar het Engels en is (o.a. bij Amazon.com) verschenen onder de titel A RING’ (2011). Mijn vijfde boek is de psychologische (BiBlion) roman ‘GEZIEN DE GEKTE’ (2014), waarvan het verhaal zich afspeelt in Hotel ‘De Zolderkamer’ aan de Prinsengracht in Amsterdam. Mijn laatste boek – gekarakteriseerd als ‘spannende fictie’ – heeft als titel ‘ms ZEEPAARD’ (2022). Het verhaal speelt zich af op een cruiseschip. Een decor dat ik goed ken, omdat ik in de periode 2005-2006 op de cruiseschepen van de Holland America Line heb gevaren als Environmental Officer.

Meer informatie – ook over de eboeken en luisterboeken die zijn verschenen – vindt u op de website van Uitgeverij Tournesol: www.tournesol.nl

Biography

I combined my work as a consultant (now basically pensionado) in the fields of water management and environment with writing. It brougt me to many places in the world. Regarding study, I could choose for the ‘language-side’ as well as for the ‘mathematical-side’. At last I chose for the ‘mathematical-side’ and started studying physical geography at the Free University and the University of Amsterdam. Nevertheless, the ‘language-side’ continued pulling at me. I commenced my first manuscript during my study time and at the end of my studies I took a postgraduate course at the Institute for Press Studies in Amsterdam. Several articles followed for newspapers and magazines. After that short stories came naturally, for which I got inspired during my many travels as consultant in often exotic parts of the world.

After the short stories, novels followed, which are inspired on the one hand on the locations where I had worked, and on the other hand on issues in which I am interested, such as: attitude to work, art, romance, religion, environment/solar energy, the independence that people search for, personal initiative, and the madness around us. So far I have written six books, of which five are novels.

In the meantime I started writing lyrics: Dutch versions of well known and less known ballads and chansons. Also I wrote my first own Dutch ballad, including the music (see under CATEGORIE ‘Liedteksten/Componeren’). Some composing followed naturally.

Besides information on my novels (with book trailers on YouTube), short stories/essays, poems, and lyrics (with performances on YouTube), my artistic side is shown in drawings, paintings, and cartoons from my hand. Also my design for mini-sailboats is shown (under CATEGORIE ‘Divers/Various’). A more complete picture of my activities can be obtained by watching the various subjects on this blog.

My debut novel is ‘EEN ZEE VAN ZACHT GERUIS’ (1997), with setting in Sri Lanka. One of the themes of this novel is: attitude to work, but also religion and the explosive situation on the Island play a role. My second novel is ‘NOBEL WAS HIJ’ (1999), in which a Dutch Nobel Prize winner gets involved in the struggle for solar power; locations: England, Netherlands, and the Côte d’Azur. My third book consists of illustrated travel impressions. Title is ‘WERELD-IMPRESSIES VAN EEN JETPLANE-NOMADE’ (2000). The book presents travel stories from Trinidad, Indonesia, India, Bangladesh, Nepal, Saudi Arabia, Mozambique, Israel, and Russia. My fourth book is novella ‘DE RING’ (2010), which setting is in New York, the old tsarist city of St. Petersburg, and the Provence (France). ‘DE RING’ has been translated into English and has been published (a.o. Amazon.com) under the title ‘A RING’ (2011). My fifth book is a novel with title ‘GEZIEN DE GEKTE’ (2014), which setting is Hotel ‘De Zolderkamer’ at the Prinsengracht in Amsterdam. My latest book – fiction/suspense – has as title ‘ms ZEEPAARD’ (2022). The story plays on a cruise ship,  a decor that I know very well, because I worked in the period 2005-2006 as Environmental Officer on the cruise ships of the Holland America Line

Have a look at the book trailers at this site under CATEGORIE ‘Booktrailers’. More information can be found at the website of Publisher Tournesol: www.tournesol.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: